นักจิตวิทยา Destin Stewart แห่ง University of Tennessee มีความสนใจว่าการดูหนังโป๊ของผู้ชายมีผลต่อความรู้สึกของผู้หญิงและกระทบต่อความสัมพันธ์ของคู่รักอย่างไรบ้าง เธอกับ Dawn Szymanski แห่ง University of Tennessee จึงทำการสำรวจโดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงอายุระหว่าง 18-29 ปี จำนวน 308 คน ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คำถามในแบบสอบถามที่นักวิจัยใช้ ได้แก่ ความถี่ในการดูหนังโป๊ของแฟน, คุณภาพของความสัมพันธ์, ความพึงพอใจกับเรื่องบนเตียง, ความภูมิใจในตัวเอง

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลคำตอบของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้หญิงที่รายงานว่าแฟนของตัวเองดูหนังโป๊บ่อยมีแนวโน้มที่จะให้คะแนนระดับความสัมพันธ์กับคู่รักต่ำ, มีความพึงพอใจกับเรื่องบนเดียงน้อย, และไม่ค่อยรู้สึกภูมิใจในตัวเอง เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่รายงานว่าแฟนไม่ค่อยได้ดูหนังโป๊

เมื่อเจาะจงถามว่าผู้หญิงแต่ละคนรู้สึกอย่างไรบ้างหากพบหนังโป๊หรือรูปโป๊ในคอมพิวเตอร์ของแฟนหรือสามี คำตอบผู้หญิงจะแตกต่างกันออกไป บางคนก็ไม่พอใจ บางคนก็รับได้หรือมีความรู้สึกค่อนข้างไปในทางบวก แต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบตนเองกับดาราหนังโป๊ นักจิตวิทยาเชื่อว่านี่เป็นต้นตอของผลกระทบที่มีต่อความภูมิใจในตัวเองของผู้หญิง อันนำไปสู่การเสียความรู้สึกในชีวิตรักด้านอื่นๆ ต่อไปเป็นทอดๆ

อย่างไรก็ตาม Destin Stewart ยังคงชี้ว่านี่เป็นความสัมพันธ์ทางข้อมูลสถิติเท่านั้น เรายังสรุปไม่ได้ว่าการดูหนังโป๊ของผู้ชายทำให้ผู้หญิงมีความภูมิใจในตัวเองลดลง บางทีอาจจะเป็นว่าผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับความภูมิใจในตัวเองอยู่ก่อนแล้วมีแนวโน้มที่จะได้ลงเอยกับผู้ชายที่ชอบดูหนังโป๊ก็ได้

อีกอย่างกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้มีแค่ผู้หญิงในช่วงวัยรุ่นเท่านั้น ความสัมพันธ์ของพวกเธอกับแฟนหรือสามีคงไม่ได้ใกล้ชิดมากพอที่จะรับรู้ว่าแฟนตัวเองบริโภคหนังโป๊มากน้อยแค่ไหนกันแน่ การศึกษาต่อไปคงจะต้องดูว่าคู่ที่รักกันยาวนานจะรู้สึกอย่างไรบ้างหากพบว่าแฟนหรือสามีตัวเองเป็นพวกชอบดูหนังโป๊ตัวยง

ที่มา: JuSci.net

edit @ 13 Aug 2012 19:01:18 by YoursAV